Atsakomybė

Rūpinamės savo klientais ir aplinkos sveikatos išsaugojimu bei atnaujinimu.
AS „Olainfarm“ Aplinkos politikos tikslas yra nuolat mažinti poveikį aplinkai, kurį sukelia gamyklos veikla, ir užtikrinti, kad bendrovės veikla atitiktų aplinkos apsaugos įstatymus, sukuriant palankią ir saugią darbo ir gyvenimo aplinką.
Bendrovė įdiegė gerą gamybos praktiką ir aplinkos apsaugos vadybos sistemą pagal ISO 14001/2004 standartą. Jos yra nuolat tobulinamos, ypatingą dėmesį skiriant bendrovės darbuotojų mokymui ir švietimui aplinkos apsaugos srityje. Aplinkos apsaugos politika yra integruota į visas bendrovės veiklos sritis.
AS „Olainfarm“, kaip ekologiškai atsakinga bendrovė, įsipareigoja:

 • toliau įgyvendinti gamyklos rekonstrukciją ir modernizavimą;
 • diegti geriausias turimas technologijas;
 • didinti bendrovės energijos vartojimo efektyvumą;
 • mažinti galimą pramonės avarijų riziką;
 • mažinti taršos patekimo į aplinką mastą;
 •  tvariai ir racionaliai naudoti visus išteklių tipus;
 • įvertinti naujų gamybos technologijų poveikį aplinkai, prieš jas įdiegiant;
 • skatinti priemones, skirtas mažinti pavojingų atliekų kiekį;
 • intensyvinti atliekų perdirbimą ir pakartotinį naudojimą;
 • pakeisti pavojingas chemines medžiagas mažiau pavojingomis cheminėmis medžiagomis;
 • užtikrinti, kad būtų laikomasi Europos Sąjungos, Latvijos Respublikos aplinkosaugos reikalavimų ir kitų teisės aktų.

 

Sveikatos priežiūros specialistų asmens duomenų apsaugos politika

Atsakomybė