Verslo strategija

Misija:

AS „Olainfarm“ yra viena iš didžiausių gatavų vaistų ir farmacinių pusgaminių gamintojų Baltijos šalyse. Pagrindinis mūsų darbo principas yra patikimų ir veiksmingų aukštos kokybės produktų gamyba visam pasauliui. Mes norime sukurti teisingą ir veiksmingą bendradarbiavimą su mūsų klientais: pacientais, gydytojais, vaistininkais ir partneriais. Norėdami pasiekti savo tikslų, mes subūrėme aukštos kvalifikacijos, socialiai saugių ir gerai motyvuotų darbuotojų komandą. Mūsų prioritetas yra organizuoti ekologišką gamybos procesą ir nuolat didinti bendrovės vertę.

 

Vizija:

Mes siekiame tapti pirmaujančiais gatavų vaistų ir chemijos-farmacijos produktų gamintojais Baltijos šalyse, siūlydami gerai žinomus ir visame pasaulyje prieinamus produktus.

 

Tikslai ir uždaviniai:

Produkto kūrimas ir rinkodara

 • Produktų asortimento optimizavimas ir papildymas naujais gatavais vaistais, atsižvelgiant į mūsų klientų poreikius bei pageidavimus;
 • Chemijos produktų ir naujų inovatyvių produktų ir technologijų kūrimas, ypač bendradarbiaujant su Latvijos mokslininkais ir mokslinių tyrimų institucijomis;
 • Bendrovės pagamintų gatavų vaistų registracija ir tiekimas į įvairių šalių rinkas visame pasaulyje;
 • Esamų atstovybių ir rinkodaros agentūrų stiprinimas, naujų atstovybių atidarymas;
 • Bendrovės intelektinio kapitalo vystymas ir išsaugojimas.

Gamyba ir produkto kokybė

 • Bendrovės gamybos vietų, patalpų, įrangos ir procesų nuolatinis gerinimas, atsižvelgiant į gerą valdymo praktiką ir kitus aukščiausius tarptautinius standartus;
 • Naujų gamybos vietų kūrimas esamų pagrindu ir naujų darbo vietų sukūrimas;
 • Maksimalus technologinių procesų automatizavimas, siekiant padidinti Bendrovės veiklos efektyvumą ir sustiprinti darbo saugą;
 • Aukštos kokybės produktų gamyba ir tikslios bei teisingos informacijos apie produktus teikimas, siekiant padidinti mūsų klientų pasitikėjimą.

Socialinė politika

 • Atlyginimas darbuotojams pagal jų vaidmenis ir indėlį į Bendrovę;
 • Socialinių garantijų teikimas darbuotojams ir nuolatinis darbo saugos gerinimas;
 • Parama naujų specialistų mokymui šioje srityje ir galimybių suteikimas esamiems darbuotojams asmeniniam augimui.

Aplinkos apsauga

 • Etiškas požiūris į aplinką ir ekologiško gamybos proceso organizavimas;
 • Pastovus neigiamo bendrovės poveikio kokybinis ir kiekybinis neigiamo poveikio Bendrovės aplinkai mažinimas.

Ryšiai su investuotojais

 • Pastovus darbas kuriant Bendrovės vertę per inovacijas, augimą ir pelno didinimą;
 • Patikimos skaidrios informacijos apie Bendrovės veiklą ir ekonominę būklę teikimas laiku;
 • Atvirumas ir skaidrumas investuotojų interesams Bendrovėje.
Verslo strategija