Verslo strategija

Įmonės misija:

Mes geriname klientų gyvenimus ir kuriame vertę savo organizacijai teikdami tvarius sveikatos priežiūros produktus bei paslaugas, pasitelkdami savo gamybos ir komercinę patirtį.

Vizija:

Iki 2025 metų mes tapsime viena iš 10 geriausių Vidurio ir Rytų Europos (VRE) gamybos įmonių, tvariai tiekiančių sveikatos priežiūros produktus ir paslaugas konkrečiose terapinėse srityse VRE, Nepriklausomų valstybių sandraugoje (NVS) ir už jų ribų.

Tikslai ir uždaviniai:

Produkto kūrimas ir rinkodara

 • Produktų asortimento optimizavimas ir papildymas naujais gatavais vaistais, atsižvelgiant į mūsų klientų poreikius bei pageidavimus;
 • Chemijos produktų ir naujų inovatyvių produktų ir technologijų kūrimas, ypač bendradarbiaujant su Latvijos mokslininkais ir mokslinių tyrimų institucijomis;
 • Bendrovės pagamintų gatavų vaistų registracija ir tiekimas į įvairių šalių rinkas visame pasaulyje;
 • Esamų atstovybių ir rinkodaros agentūrų stiprinimas, naujų atstovybių atidarymas;
 • Bendrovės intelektinio kapitalo vystymas ir išsaugojimas.

Gamyba ir produkto kokybė

 • Bendrovės gamybos vietų, patalpų, įrangos ir procesų nuolatinis gerinimas, atsižvelgiant į gerą valdymo praktiką ir kitus aukščiausius tarptautinius standartus;
 • Naujų gamybos vietų kūrimas esamų pagrindu ir naujų darbo vietų sukūrimas;
 • Maksimalus technologinių procesų automatizavimas, siekiant padidinti Bendrovės veiklos efektyvumą ir sustiprinti darbo saugą;
 • Aukštos kokybės produktų gamyba ir tikslios bei teisingos informacijos apie produktus teikimas, siekiant padidinti mūsų klientų pasitikėjimą.

Socialinė politika

 • Atlyginimas darbuotojams pagal jų vaidmenis ir indėlį į Bendrovę;
 • Socialinių garantijų teikimas darbuotojams ir nuolatinis darbo saugos gerinimas;
 • Parama naujų specialistų mokymui šioje srityje ir galimybių suteikimas esamiems darbuotojams asmeniniam augimui.

Aplinkos apsauga

 • Etiškas požiūris į aplinką ir ekologiško gamybos proceso organizavimas;
 • Pastovus neigiamo bendrovės poveikio kokybinis ir kiekybinis neigiamo poveikio Bendrovės aplinkai mažinimas.

Ryšiai su investuotojais

 • Pastovus darbas kuriant Bendrovės vertę per inovacijas, augimą ir pelno didinimą;
 • Patikimos skaidrios informacijos apie Bendrovės veiklą ir ekonominę būklę teikimas laiku;
 • Atvirumas ir skaidrumas investuotojų interesams Bendrovėje.
Verslo strategija