Aplinkos apsaugos politika

AS „Olainfarm“ aplinkosauginės ir klimatui palankios energetikos politikos tikslai yra nuolat mažinti įmonės veiklos daromą poveikį aplinkai, didinti energijos vartojimo efektyvumą ir užtikrinti, kad įmonės veikla atitiktų įstatymų reikalavimus aplinkosaugos ir energetikos pramonės srityse.

Aplinkosaugos ir energetikos politika yra integruota į visas mūsų įmonės veiklos sritis. Ypatingą dėmesį skiriame AS „Olainfarm“ darbuotojų mokymui aplinkos apsaugos ir energijos vartojimo efektyvumo klausimais. Įmonei buvo suteiktas A kategorijos leidimas bei šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) emisijos leidimas ir ji veikia laikydamasi leidimo reikalavimų.

ISO 14001:2005

Environmental and climate-friendly energy policy of JSC Olainfarm

Aplinkos apsaugos politika