Farmakologinis budrumas

Kaip teigia Pasaulio sveikatos organizacija (PSO), farmakologinis budrumas yra mokslas ir veikla, susijusi su vaistų saugos duomenų rinkimu, stebėsena, tyrimu ir vertinimu. Pirmiau paminėto mokslo ir veiklos tikslas yra nustatyti naują informaciją apie nepageidaujamas reakcijas į vaistą ir užkirsti kelią jų potencialiai kenksmingam poveikiui žmogaus sveikatai. Kiti veiksniai, darantys įtaką vaistų saugumui, yra jų veiksmingumo sumažėjimas, perdozavimas, netinkamas naudojimas ar piktnaudžiavimas vaistais.

„Olainfarm“ sukūrė farmakologinio budrumo grupę, kurios pagrindinė užduotis yra kontroliuoti AS „Olainfarm“ pagamintų ir įregistruotų vaistų naudojimo saugumą. Mes sekame ir vaistus, kuriais prekiaujama, ir vaistus tyrimų stadijoje. „Olainfarm“ įgyvendino ir toliau tobulina farmakologinio budrumo sistemą, kuri padeda užtikrinti saugesnį vaistų naudojimą. Kaip šios sistemos dalį, mes:

  • tiriame naujus galimus pavojus, galinčius turėti įtakos narkotikų kokybei, saugai ir veiksmingumui, ir, vadinasi, pacientų sveikatai (to rezultate mes galime gauti naują informaciją ir atnaujinti pacientui skirtą informacinį lapelį bei produkto charakteristikų santrauką);
  • vertindami tarpusavio sąsajas ir riziką, mes taip pat įvertiname galimą naudą;
  • teikiame naujausią informaciją gydytojams, vaistininkams, pacientams, mūsų atstovybėms ir sutartiniams partneriams.

Mes gauname informaciją apie nepageidaujamas reakcijas į vaistus iš gydytojų, vaistininkų, kitų sveikatos priežiūros specialistų, su mumis susijusių įmonių kitose šalyse, sutartinių partnerių ir pacientų. Mes įvertiname informaciją, ir, jei reikia, pranešame apie ją Europos vaistų agentūrai (EMA) per „Eudravigilance“ duomenų bazę, Latvijos Respublikos Valstybinei vaistų agentūra, taip pat kitų šalių kompetentingoms institucijoms ir mūsų atstovybėms.

KONTAKTAI

Farmacinio budrumo grupė

  • Tel. darbo valandomis (+371) 67013724
  • 24/7 mobilusis telefonas (+371) 26137761
  • El. paštas: adr@olainfarm.lv
Farmakologinis budrumas