Farmakologinis budrumas

Pagrindinis mūsų veiklos principas – gaminti patikimus ir efektyvius aukščiausios kokybės produktus, todėl kiekvienas Olainfarm AS gaminamas produktas yra kruopščiai išbandytas ir atsekamas įvairiais jo gyvavimo ciklo etapais. Mūsų Farmakologinio budrumo (saugaus vaistų vartojimo stebėjimo) grupė užtikrina vaistinių preparatų, kurių rinkodaros leidimų turėtojai esame, ir vaistinių preparatų, kurių klinikiniai tyrimai atliekami, saugaus vartojimo stebėjimą.

Informaciją apie vaistinių preparatų saugumą gauname iš sveikatos priežiūros specialistų, pacientų ir (arba) jų atstovų, savo atstovybių, patronuojamųjų įmonių, užsienio sutartinių partnerių. Atidžiai vertiname šią informaciją ir, jei reikia, pranešame Europos vaistų agentūros (EVA) EudraVigilance saugumo duomenų bazei.

Farmakologinio budrumo grupė mūsų vaistų atžvilgiu atlieka šiuos saugumo stebėjimo veiksmus įprastinės stebėsenos metu ir, jei reikia, kritinėse situacijose:

  • naujų galimų pavojų, galinčių turėti įtakos vaistinio preparato saugumui ir veiksmingumui, nustatymas;
  • gautos vaistinių preparatų saugumo informacijos analizė;
  • vaistinių preparatų vartojimo rizikos ir naudos santykio vertinimas;
  • faktinės saugumo informacijos apie vaistinių preparatų vartojimą teikimas reguliavimo institucijoms, sveikatos priežiūros paslaugų teikėjams, pacientams, sutartiniams partneriams, įmonės darbuotojams

Sveikatos priežiūros specialistai, pacientai, jų artimieji, visi kiti suinteresuoti asmenys gali ir yra kviečiami pranešti apie Olainfarm AS vaistinių preparatų šalutinį (nepageidaujamą) poveikį.

Prieš pildydami Nepageidaujamų reakcijų į vaistus ataskaitą, susipažinkite su VAISTŲ NEPAGEIDAUJAMŲ REAKCIJŲ – FARMAKOLOGINIO BUDRUMO PRIVATUMO SĄLYGA, kurią rasite čia.

Pasirinkite vieną iš tinkamų ataskaitų formų:

Užpildykite ataskaitą ir atsiųskite ją adresu:

Pateikta informacija bus naudojama atliekant Olainfarm AS norminiuose aktuose nustatytas farmakologinio budrumo funkcijas, siekiant surinkti informacijos apie pastebėtas nepageidaujamas reakcijas. Ši informacija padės sumažinti ir užkirsti kelią galimai rizikai, susijusiai su vaistų vartojimu. Informacija bus naudojama tik numatytam tikslui ir tiek, kiek būtina jam pasiekti. Atkreipiame dėmesį, kad prireikus Olainfarm AS darbuotojai turi teisę su Jumis susisiekti, kad patikslintų ataskaitoje pateiktą informaciją.

Pranešti mums galite ir laisva forma – žr. Mūsų kontaktus.

Pagarbiai,

Dr. Uldis Armanis; Mg.sc.sal.EU

Kvalifikuotas asmuo, atsakingas už farmakologinį budrumą Olainfarm AS.

Mūsų kontaktai:

  • Tel. (+371) 67013724
  • Mob. tel. (+371) 26137761
  • El. paštas: adr@olainfarm.lv
  • Faks: (+371) 67013778
  • Skype: adr_of
  • Whatsapp; Viber; Telegram: (+371) 26137761

Kontaktai duomenų apsaugos klausimais:

Farmakologinis budrumas