Paslaugos

 • Kokybės politikos, atitinkančios GGP ir ICH reikalavimus, nustatymas, peržiūra ir palaikymas.
 • Su kokybe susijusių SVP rengimas ir įgyvendinimas.
 • Technologinės įrangos, kritinių komunalinių sistemų, gamybos įrenginių kvalifikavimas, taip pat vaistų veikliųjų medžiagų ir gatavų vaistų technologinių procesų patvirtinimas.
 • Darbuotojų mokymas su GGP susijusiais klausimais.
 • Savikontrolės vykdymas ir žaliavų bei su kokybe susijusių paslaugų pardavėjų auditas.
 • Produktų kokybės apžvalgų (PKA) rengimas.
 • Žaliavų, tarpinių produktų ir gatavų produktų kokybės kontrolė.
 • Analizės metodų patvirtinimas.

Kokybės užtikrinimo departamento laboratorijos gerai aprūpintos šiuolaikinės analizės priemonėmis. Be kitų, naudojami toliau nurodyti metodai:

 • Efektyvioji skysčių chromatografija (HPLC) (UV, MS, LSD, RI)
 • Ultraefektyvioji skysčių chromatografija (UPLC)
 • GC, DC-MS
 • Dalelių dydžio analizė
 • IR, UV, poliarimetrija
 • Gatavų vaistų tirpumo analizė
 • Automatinis titravimas

Kontaktai:

Vitālijs Kiseļovs
Kokybės užtikrinimo departamento direktorius
Tel. (+ 371) 67 013 703
El. paštas: vkiselovs@olainfarm.lv

Paslaugos