Klinikiniai tyrimai

Klinikiniai tyrimai atliekami siekiant gauti pakankamai rezultatų, leidžiančių nustatyti vaisto veiksmingumą ir saugumą žmonėms. Šie tyrimai yra svarbus žingsnis siekiant gauti leidimą prekiauti vaistiniu preparatu, pateikiant įrodymus naudos ir rizikos santykio įvertinimui.

Kiekvienais metais įmonė atlieka įvairius klinikinius tyrimus (biologinio lygiavertiškumo, veiksmingumo, saugumo tyrimus) keliose šalyse pagal taikytinus ES ir nacionalinius įstatymus, vadovaudamasi Geros klinikinės praktikos (GKP) gairėmis.

Kontaktinė informacija:

Gita Siliņa
Director of the Department of Medicine and Regulatory Affairs
Telefonas: (+ 371) 22 016 129
El. paštas:  gsilina@olainfarm.lv 

Klinikiniai tyrimai